textum, textrum

Anno 2010 tycks kringvärvas Combüchen.

Posted in Sigrid Combüchen by Terese on 29 december 2010

Jag slutade skriva upp vad jag läst någon gång i augusti, dessförinnan inmundigade jag en stor mängd lyrik och dramatik, enligt kursplan. Jag minns att september, oktober, november är månader då läsningen överlag avtar och fortsätter att avta, och litteraturpassionen avtar, därför att jag blir sjuk och hur jag mitt i denna sjukdom läser Spill och blir tagen på sjukhussängen. Det är inte tillståndet som skapar upplevelsen, så mycket intellekt har jag kvar; Spill vill jag kalla en perfekt roman därför att den inte är självmedveten, den är i språket ren samtidigt som den är slarvig, den är modernistisk såtillvida den behandlar minnet, den är fullkomligt avsiktlig men på ett helt obemärkt sätt, den är en kupa av vidunderliga bilder därför att bilderna är så skarpa. Den är skicklighetens skicklighet, Spill, sällan är 1900-talets första hälft såhär nära, i ett såhär vackert skärpedjup.

Spill räddar så min litteraturpassion, jag blir ännu sjukare efter den men blomstrar lycklig över att jag plötsligt börjar läsa mina vanliga abnorma litteraturmängder, jag äter Sherlock Holmes och Bolaño, Benedictsson och Engdahl; jag blir kompis med litteraturhistoriens karaktärer igen, minns Klytaimnestra, minns Fedra, minns alla icke namngivna berättare; förvånas i tysthet över diskussionerna kring #prataomdet och tänker att allt är narrativ, att allt som berättas kan tolkas och feltolkas; jag noterar irriterad folk kallar sina bloggar bokbloggar trots handlar de om litteratur, ej om bokbindarkonsten.

Det blev den här terminen ingen c-uppsats, men om allt går väl blir jag vetenskaplig ånyo till våren.

Annonser

Stor stund i livet.

Posted in Torgny Lindgren by Terese on 13 december 2010

”Till Terese
med värme
från förf.
Torgny Lindgren”