textum, textrum

Personen är död, men texterna lyser kvar som papper och pixlar.

Posted in August Strindberg by Terese on 22 december 2011

Snart begynner Strindbergåret, jag tycker det ska bli så spännande och fint. TfL har redan tjuvstartat och gjort ett temanummer med bland andra lysande Roland Lysell. Alla känner till vem Strindberg är, men få känner hans texter. Många säger bu eller misogyn eller överskattad eller burdus. Jag hoppas vi kan släppa kontextualiseringen och ha diskussioner och läsningar som inte är biografiskt förankrade. Det är så gjort. (Om man vill veta kan man läsa Olof Lagercrantzs biografi.) Det glöms så lätt att Strindberg sprängde in i Sverige ett helt nytt sätt att berätta, vilket ju är både viktigare och oändligt mer intressant än spekulationer om vad som försiggick i hans huvud. Dock önskar jag hundra subjektiva åsikter om hans språk.

Annonser

Om man hade välvt en hjälm över hans huvud och hängt svärd och brynja på honom, skulle man ha kunnat hugga honom i marmor och uppkalla bilden efter den skönaste av atenare.

Äntligen, idolintervjun. Jag och Torsten Rönnerstrand samtalar bland annat om P.O. Enquist, dialekter, Dante, språk, språkets egenskaper, språkteorier, ordbildning, manligt och kvinnligt, Proust, litteraturforskning, språkforskning, Nalle Puh, historia, Kulla Gulla, Stieg Larsson, minnet, Edith Södergran, empati, upptåg, Herta Müller, sexualitet, självömkan, slånbär.

*

Titelcitat.

Littvarning!

Posted in August Strindberg, Selma Lagerlöf by Terese on 20 december 2009

Den Svenska Litteraturen, Band 2 ägnar Strindberg 192 sidor och Lagerlöf 46. Behöver jag säga att dessa parallellt verkande författare har haft jämbördigt inflytande? Behöver jag irriterat nämna en favoriserande underton hos Lönnroth och Delblanc boken igenom? Fy jävla skam.